Åpne dager 2024

I forbindelse med opptak 2024 arrangerer vi 3 åpne dager.

I forbindelse med opptak 2024 arrangerer vi 3 åpne dager. Dato/tidspunkt er som følge:

  • 29. januar, kl. 12:00-13:00
  • 12. februar, kl. 12:00-13:00
  • 26. februar, kl. 12:00-13:00

Vi møtes utenfor hovedinngangen (på barnehagens uteområde) kl. 12:00, også viser vi dere rundt i barnehagen og tar i mot eventuelle spørsmål dere måtte ha. 

Dere er også velkommen til å sende meg en mail til styrer@barnebo.no, om dere skulle ha spørsmål. 

Velkommen skal dere være! 

Med vennlig hilsen 

Elise Kristin Hagen Steffensen, styrer i Barnebo barnehage