Avdeling Gaupene

Avdeling Gaupene består av 18 barn i alderen 4-6 år.

På avdeling Gaupene møter du vårt fantastiske team bestående av: 

Cecilie Marie Gudmestad, pedagogisk leder 100 %. 

Marianne Melig, pedagogisk leder 50%. 

Tor-Andrè Stuland, barnehagemedarbeider 100 %. 

Vilde Elvebakk, barnehagemedarbeider 100%. 

Siri Therese Gudmedstad-Teigen, barnehagemedarbeider 40 %. 

 

Dagsrytmen

For at barna skal oppleve trygghet og sammenheng i hverdagen er det nødvendig at vi har en dagsrytme som fungerer godt. Barna trenger orden og oversikt ved at enkelte ting gjentar seg i fast rekkefølge hver dag. Dagsrytmen skal også sikre en god balanse mellom aktiviteter, ro og hvile.

Barnehagens kjernetid er mellom kl. 09.30 og 15.00. I denne tiden foregår felles aktiviteter som turer, samlinger, lek, temaarbeid, osv. Tiden før og etter kjernetiden er like viktig for barnet. Den brukes mest til lek, spill, forming, høytlesning, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som barnet velger selv.

07.45 Barnehagen åpner. Frokost og frilek inne/ute
10.00 Temaarbeid/samling
11.00  Første måltid (varmmat fra barnehagen)
11.45   Utetid
13.45  Ryddetid ute
14.30 Andre måltid (matpakke)
15.15 Hvilestund
15.45 Frilek ute eller inne