Avdeling Harene

Avdeling Harene består av 9 barn i alderen 0-2 år.

På avdeling Harene møter du vårt fantastiske team bestående av: 

Olga Novoselova, pedagogisk leder 100 %. 

Emilia Molenda, pedagogisk leder 50%. 

Gøril Lindseth, barnehagemedarbeider 100 %. 

Weronika Mirka, barnehagemedarbeider 40 %. 

Siri Therese Gudmedstad-Teigen, barnehagemedarbeider 20 %. 

 

 

Dagsrytmen

For at barna skal oppleve trygghet og sammenheng i hverdagen er det nødvendig at vi har en dagsrytme som fungerer godt. Barna trenger orden og oversikt ved at enkelte ting gjentar seg i fast rekkefølge hver dag. Dagsrytmen skal også sikre en god balanse mellom aktiviteter, ro og hvile.

Barnehagens kjernetid er mellom kl. 09.30 og 15.00. I denne tiden foregår felles aktiviteter som turer, samlinger, lek, temaarbeid, osv. Tiden før og etter kjernetiden er like viktig for barnet. Den brukes mest til lek, spill, forming, høytlesning, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som barnet velger selv.

07.45 Barnehagen åpner. Frokost og frilek inne
09.30  Utelek/tilrettelagte pedagogiske aktiviteter
10.15  Samlingsstund
10.30 Måltid (varmmat fra barnehagen)
11.00 Bleieskift / frilek
11.30 Soving / hvilestund
14.00 Måltid (matpakke)
14.30 Bleieskift / frilek
15.00 Frilek
16.45  Barnehagen stenger