Opptak

 

Søknadsfrist for opptak er 1. mars.

Opptaket skjer via Oslo kommunes søknadsportal.

Ansatte ved SINTEF har prioritet ved opptak.

Deretter besteforeldre av ansatte ved SINTEF.

Barn med nedsatt funksjonsevne skal gis prioritet ved opptak (Jfr. Lov om barnrhager, §13)

Bedriftssøkere må fylle ut navn på arbeidsplass i kommentarfeltet, slik at opptakskomitéen kan skille ut bedriftssøkere.

Alle har anledning til å søke om plass i Barnebo barnehage.

Se forøvrig barnehagens vedtekter.