Avdeling Bjørnene

Avdeling Bjørnene består av 18 barn i alderen 2-4 år.

På avdeling Bjørnene møter du vårt fantastiske team bestående av: 

Ivana Ostojic, pedagogisk leder 100 %. 

Aleksander Kristoffersen, barnehagemedarbeider 100 %. 

Kristiane Soo Flydal, barnehagemedarbeider 100 %. 

Nikoletta Arapi, barnehagemedarbeider 100 %. 

Annika Halvorsen, barnehagemedarbeider 80 %.

Siri Therese Gudmedstad-Teigen, barnehagemedarbeider 20 %. 

Pernilla Pettersson, barnehagemedarbeider, 20 %.

 

Dagsrytmen

For at barna skal oppleve trygghet og sammenheng i hverdagen er det nødvendig at vi har en dagsrytme som fungerer godt. Barna trenger orden og oversikt ved at enkelte ting gjentar seg i fast rekkefølge hver dag. Dagsrytmen skal også sikre en god balanse mellom aktiviteter, ro og hvile.

Barnehagens kjernetid er mellom kl. 09.30 og 15.00. I denne tiden foregår felles aktiviteter som turer, samlinger, lek, temaarbeid, osv. Tiden før og etter kjernetiden er like viktig for barnet. Den brukes mest til lek, spill, forming, høytlesning, fysisk aktivitet og andre aktiviteter som barnet velger selv.

07.45 Barnehagen åpner. Frokost og frilek inne
09.00 Utetid sovebarn, hvilebarna har gruppe
10.45 Samlingsstund
11.00  Første måltid (varmmat fra barnehagen)
12.00 Sovebarna sover, utetid hvilebarna
14.00 Andre måltid (matpakke)
15.00 Hvilestund for hvilebarna, sovebarna har frilek
15.20 Frilek ute eller inne
16.45  Barnehagen stenger