Innflytting i ny barnehage

1. juni flyttet vi inn i vår nye barnehage, og 16. juni hadde vi offisiell åpning med flott seremoni.