Årsplan 2023 / 2024

Vi legger mye arbeid i årsplanen vår som revideres hvert år. Den legger føringer for hvordan vi arbeider med Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og barnehageloven i Barnebo barnehage. Årsplanen benyttes aktivt av personalet i vårt daglige arbeid. Vi håper dere liker og får gleden av den! Vennlig hilsen personalet i Barnebo barnehage